Regnskap og Rådgivning

VD Consulting leverer regnskaps- og økonomitjenester til alle næringsdrivende.

I VD Consulting er vi opptatt av å ta den enkelte kunde på alvor, og finner sammen med kunde de beste løsningene.

Regnskap,
fakturering og lønn

Vi er et moderne regnskapsførerbyrå som benytter de nye metodene for regnskapsførsel, samtidig som vi streber etter å ta vare på den personlige kontakten med våre kunder. Sammen med kunden finner vi ut hvilke tjenester det er behov for.

– Bilagsføring
– Fakturering & purring
– Lønn & sykepenger
– Remittering & betalingsoppfølging
– Offentlig rapportering (MVA -AGA)

Regnskap,
fakturering og lønn

Vi er et moderne regnskapsførerbyrå som benytter de nye metodene for regnskapsførsel, samtidig som vi streber etter å ta vare på den personlige kontakten med våre kunder. Sammen med kunden finner vi ut hvilke tjenester det er behov for.

– Bilagsføring
– Fakturering & purring
– Lønn & sykepenger
– Remittering & betalingsoppfølging
– Offentlig rapportering (MVA -AGA)

Årsoppgjør

Vi bruker effektive systemer som handterer alle typer årsoppgjør.

– Aksjonær registeroppgave
– Skattemelding for næringsdrivende
– Årsregnskap med noter og protokoller fra Generalforsamling/Styremøte

Årsoppgjør

Vi bruker effektive systemer som handterer alle typer årsoppgjør.

– Aksjonær registeroppgave
– Skattemelding for næringsdrivende
– Årsregnskap med noter og protokoller fra Generalforsamling/Styremøte

Økonomistyring

Vi hjelper daglig leder/eiere med gode beslutningsunderlag gjennomspesialtilpassede løsninger og rapporter.

– Utvidete økonomirapportpakker for eiere & ledelse
– Utarbeidelse av kalkyler for salg & produksjon
– Prosjekt- og avdelingsregnskap
– Lønnsomhetsanalyser
– Gjennomgang og rydding av feile regnskaper
– Bistand ved utarbeidelse av budsjetter og prognoser

Økonomistyring

Vi hjelper daglig leder/eiere med gode beslutningsunderlag gjennomspesialtilpassede løsninger og rapporter.

– Utvidete økonomirapportpakker for eiere & ledelse
– Utarbeidelse av kalkyler for salg & produksjon
– Prosjekt- og avdelingsregnskap
– Lønnsomhetsanalyser
– Gjennomgang og rydding av feile regnskaper
– Bistand ved utarbeidelse av budsjetter og prognoser

Konsulenttjenester

Vi hjelper våre kunder når det er ekstra utfordringer i forhold til økonomi, lønnsomhet og drift, gjennom spesialtilpassede oppfølgingsverktøy.

– Bistand ved etablering og avvikling av selskaper.
– Bistand ved offentlige bokettersyn.
– Bistand ti utarbeidelse av investeringsanalyser
– Utarbeidelse av oppfølgingsverktøyer for salg, drift og økonomi
– Utarbeidelse av verdivurderinger
– Bistand ved avklaring av virksomhetens viktigste økonomiske drivere (faktorer)

Konsulenttjenester

Vi hjelper våre kunder når det er ekstra utfordringer i forhold til økonomi, lønnsomhet og drift, gjennom spesialtilpassede oppfølgingsverktøy.

– Bistand ved etablering og avvikling av selskaper.
– Bistand ved offentlige bokettersyn.
– Bistand ti utarbeidelse av investeringsanalyser
– Utarbeidelse av oppfølgingsverktøyer for salg, drift og økonomi
– Utarbeidelse av verdivurderinger
– Bistand ved avklaring av virksomhetens viktigste økonomiske drivere (faktorer)

Styrearbeid

Vi deltar i styrer og bidrar med formelle dokumenter og strategisk planlegging.

– Styredeltagelse
– Utarbeidelse av dokumenter til Generalforsamling
– Utarbeidelse av dokumenter til Styret
– Utarbeidelse av strategier og strategiplaner
– Langtidsplanlegging

Styrearbeid

Vi deltar i styrer og bidrar med formelle dokumenter og strategisk planlegging.

– Styredeltagelse
– Utarbeidelse av dokumenter til Generalforsamling
– Utarbeidelse av dokumenter til Styret
– Utarbeidelse av strategier og strategiplaner
– Langtidsplanlegging

Utleie/Outsourcing

Noen av våre kunder ønsker at regnskapsarbeidet blir utført i deres egne lokaler og/eller på deres egne systemer.

I VD Consulting har vi bred erfaring med slike løsninger og har løpende oppdrag der våre medarbeidere arbeider ute hos kunde, eller at vi arbeider på våre kunders systemer. En del av våre kunder arbeider også direkte på våre systemer.
En av de viktigste forutsetningene for slike løsninger er at våre kvalitetssikringsrutiner følges.

Utleie/Outsourcing

Noen av våre kunder ønsker at regnskapsarbeidet blir utført i deres egne lokaler og/eller på deres egne systemer.

I VD Consulting har vi bred erfaring med slike løsninger og har løpende oppdrag der våre medarbeidere arbeider ute hos kunde, eller at vi arbeider på våre kunders systemer. En del av våre kunder arbeider også direkte på våre systemer.
En av de viktigste forutsetningene for slike løsninger er at våre kvalitetssikringsrutiner følges.

Priser

Pris er alltid en viktig faktor. Prisene er avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet. Ingen oppdrag er like og totalkostnaden for våre tjenester avgjøres av at vi får til et godt samarbeid og gode rutiner med kunde, og dermed lavest mulig timeforbruk.

Dersom oppdraget er oversiktlig, tilbyr vi også våre kunder fast månedlig pris.
Standard timepris er pt. kr 720,- + merverdiavgift.

Van Dam Group er ikke bare en bedrift som leverer tjenester.

Vi er mennesker, som vil være utradisjonelle, og som vil se etter muligheter der andre ser begrensninger.