Sertifisering og godkjenning

VD Compliance leverer bistand til å utvikle og innføre rutiner og dokumentasjon, som kreves for ISO og Miljøfyrtårn sertifisering av din forretningsvirksomhet.

Vi bistår også i utvikling håndbøker og rutiner fot Internkontroll, kvalitetsstyring, compliance filosofi og Code of Conduct.

Bistand ISO
sertifisering

Vår konsulent styrer og leder prosessen med gjennomgang og utarbeidelse av nødvendige rutiner og dokumentasjoner frem til sertifisering.
– Ledelsessystem for kvalitet – ISO 9001
– Miljøledelse – ISO 14001
– Arbeidsmiljø – ISO 45000
– Risikostyring – ISO 31000/31010
– Energiledelse – ISO 50001
VD Compliance har lang erfaring med å følge virksomheter gjennom sertifiseringsprosessen.

Bistand ISO
sertifisering

Vår konsulent styrer og leder prosessen med gjennomgang og utarbeidelse av nødvendige rutiner og dokumentasjoner frem til sertifisering.
– Ledelsessystem for kvalitet – ISO 9001
– Miljøledelse – ISO 14001
– Arbeidsmiljø – ISO 45000
– Risikostyring – ISO 31000/31010
– Energiledelse – ISO 50001
VD Compliance har lang erfaring med å følge virksomheter gjennom sertifiseringsprosessen.

Bistand
Miljøfyrtårnsertifisering

Vår konsulent styrer og leder prosessen med gjennomgang og utarbeidelse av nødvendige rutiner og dokumentasjoner frem til sertifisering av virksomheten som Miljøfyrtårnbedrift. Sertifiseringen tillater din bedrift å dokumentere sin miljøinnsats og tar et aktivt samfunnsansvar.

Bistand
Miljøfyrtårnsertifisering

Vår konsulent styrer og leder prosessen med gjennomgang og utarbeidelse av nødvendige rutiner og dokumentasjoner frem til sertifisering av virksomheten som Miljøfyrtårnbedrift. Sertifiseringen tillater din bedrift å dokumentere sin miljøinnsats og tar et aktivt samfunnsansvar.

Code of conduct

Vår konsulent utarbeider med bakgrunn i eksisterende rutiner og etablering av ønskede rutiner, en Code of Conduct for virksomheten, og bistår med etablering av en Compliance funksjon i bedriften.

Code of conduct

Vår konsulent utarbeider med bakgrunn i eksisterende rutiner og etablering av ønskede rutiner, en Code of Conduct for virksomheten, og bistår med etablering av en Compliance funksjon i bedriften.

Internkontroll og kvalitetsstyring

Vår konsulent utarbeider med bakgrunn i eksisterende rutiner og etablering av ønskede rutiner, nødvendig dokumentasjon og rutiner for å ivareta virksomhetens ansvar for internkontroll. Internkontroll er et lederansvar, og er en nødvendig forutsetning for god styring og måloppnåelse på alle nivå. Effektiv internkontroll bidrar til kvalitet og effektivitet i produkt- og tjenesteleveranser, og gjør virksomheten bedre rustet mot utfordringer som vil komme.

– HMS håndbok
– Kvalitetshåndbok
– Risikostyring
– Krav til dokumentasjon

Internkontroll og kvalitetsstyring

Vår konsulent utarbeider med bakgrunn i eksisterende rutiner og etablering av ønskede rutiner, nødvendig dokumentasjon og rutiner for å ivareta virksomhetens ansvar for internkontroll. Internkontroll er et lederansvar, og er en nødvendig forutsetning for god styring og måloppnåelse på alle nivå. Effektiv internkontroll bidrar til kvalitet og effektivitet i produkt- og tjenesteleveranser, og gjør virksomheten bedre rustet mot utfordringer som vil komme.

– HMS håndbok
– Kvalitetshåndbok
– Risikostyring
– Krav til dokumentasjon

Priser

Pris er alltid en viktig faktor. Prisene er avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet. Ingen oppdrag er like og totalkostnaden for våre tjenester avgjøres av at vi får til et godt samarbeid og gode rutiner med kunde, og dermed lavest mulig timeforbruk.

Dersom oppdraget er oversiktlig, tilbyr vi også våre kunder fast månedlig pris.
Standard timepris er p.t kr 700,- + merverdiavgift.

Van Dam Group er ikke bare en bedrift som leverer tjenester.

Vi er mennesker, som vil være utradisjonelle, og som vil se etter muligheter der andre ser begrensninger.

VD Consulting

Bergen – Oslo

Kontakt oss
Om oss

LinkedIn
Facebook
Instagram

VD Compose

Bergen – Oslo

Kontakt oss
Om oss

LinkedIn
Facebook
Instagram
Vimeo

VD Competence

Bergen

Kontakt oss
Om oss

LinkedIn
Facebook

VD Compliance

Bergen

Kontakt oss
Om oss

LinkedIn
Facebook