VD Consulting AS løser regnskapet ditt fra A til Å

 

Vi er et moderne regnskapsførerbyrå som benytter de nye metodene for regnskapsførsel, samtidig som vi streber etter å ta vare på den personlige kontakten med våre kunder. Sammen med kunden finner vi ut hvilke tjenester det er behov for.

Regnskap, fakturering og lønn

– Bilagsføring
– Fakturering & purring
– Lønn & sykepenger
– Remittering & betalingsoppfølging
– Offentlig rapportering (MVA -AGA)

Årsoppgjør

– Aksjonær registeroppgave
– Skattemelding for næringsdrivende
– Årsregnskap med noter og protokoller fra Generalforsamling/Styremøte

Sjekk ut vår årlige klargjøringsguide

Økonomistyring

Vi hjelper daglig leder/eiere med gode beslutningsunderlag gjennomspesialtilpassede løsninger og rapporter.

– Utvidete økonomirapportpakker for eiere & ledelse
– Utarbeidelse av kalkyler for salg & produksjon
– Prosjekt- og avdelingsregnskap
– Lønnsomhetsanalyser
– Gjennomgang og rydding av feile regnskaper
– Bistand ved utarbeidelse av budsjetter og prognoser

Konsulenttjenester

Vi hjelper våre kunder når det er ekstra utfordringer i forhold til økonomi, lønnsomhet og drift, gjennom spesialtilpassede oppfølgingsverktøy.

– Bistand ved etablering og avvikling av selskaper.
– Bistand ved offentlige bokettersyn.
– Bistand ti utarbeidelse av investeringsanalyser
– Utarbeidelse av oppfølgingsverktøyer for salg, drift og økonomi
– Utarbeidelse av verdivurderinger
– Bistand ved avklaring av virksomhetens viktigste økonomiske drivere (faktorer)

Styrearbeid

Vi deltar i styrer og bidrar med formelle dokumenter og strategisk planlegging.

– Styredeltagelse
– Utarbeidelse av dokumenter til Generalforsamling
– Utarbeidelse av dokumenter til Styret
– Utarbeidelse av strategier og strategiplaner
– Langtidsplanlegging

Utleie/Outsourcing

Noen av våre kunder ønsker at regnskapsarbeidet blir utført i deres egne lokaler og/eller på deres egne systemer.

I VD Consulting har vi bred erfaring med slike løsninger og har løpende oppdrag der våre medarbeidere arbeider ute hos kunde, eller at vi arbeider på våre kunders systemer. En del av våre kunder arbeider også direkte på våre systemer.
En av de viktigste forutsetningene for slike løsninger er at våre kvalitetssikringsrutiner følges.

Kontakt oss idag – vi er klare til å hjelpe deg.